Životní prostředí

VYTVÁŘÍME FUNKČNÍ SYSTÉM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÝ NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME

Sakura

V DAIKINu plně rozumí potřebám ochrany životního prostředí. Současně usilujeme o minimalizaci jakýchkoli potenciálních negativních dopadů na životní prostředí, které vyplývají z našich aktivit, a proto se ochrana životního prostředí stává součástí našeho managementu. Environmentální strategie DAIKINu jsou založeny na principech udržitelného vývoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím. DAIKIN se řídí českými zákony ochrany životního prostředí a evropskými právními normami, které považuje za svůj trvalý závazek.

sakuraOdbory2.JPG

Prevence, jako základ ekologické politiky, je reprezentována tvorbou systémových podmínek pro bezpečné a spolehlivé operace. DAIKIN neustále přezkoumává své dopady na životní prostředí a nastavuje trvalé zlepšení v této oblasti. Při uvádění nových technologií a technických opatření se DAIKIN zaměřuje na techniky, které jsou ekonomicky akceptovatelné, bezpečné a přátelské k životnímu prostředí. Současně DAIKIN vzdělává své zaměstnance tak, aby zvýšil jejich povědomí a znalosti potřebné pro ochranu životního prostředí.

zp.jpg

Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů věnujeme zvýšenou pozornost jejich přístupu k ochraně životního prostředí a formou Zeleného nakupování posuzujeme jejich postoje. Stejně tak DAIKIN poskytuje zprávy o svém chování k životnímu prostředí svým zákazníkům. Každý rok si DAIKIN stanovuje cíle pro zlepšení životního prostředí, které jsou implementovány v takzvaných programech. Splnění cílů je jednou za rok zhodnoceno a výsledky jsou použity pro aktualizaci politiky životního prostředí a objevuje možnosti pro další zlepšení.

Ve dnech 18. – 20. října se v německém Güglingenu konala Environmentální a Bezpečnostní komise Evropských poboček Daikin. Jedná se o každoroční akci, kde jednotlivé závody deklarují, jakým způsobem naplňují ekologickou misi Daikin (snižování spotřeby energií a vody, snižování uhlíkové stopy, spolupráce s ekologickou veřejností apod.) a jakým způsobem vylepšují svůj způsob ochrany zdraví zaměstnanců. Jedním z nástrojů kontroly těchto opatření je interní audit Green Heart Factory. Brněnský Daikin se může pochlubit, že letos obhájil jeho držení a dokonce získal vyšší ohodnocení, což nás kvalifikovalo na získání bronzové medaile v této kategorii. Stejná věc se podařila jen dalším třem evropským pobočkám z celkového počtu 22, proto si této medaile patřičně vážíme.