Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer - Funktioner

Se och använd egenskaperna hos fuktig luft i ändrande förhållanden

Daikin erbjuder Daikin Psychrometric Diagram Viewer utan kostnad och den är avsedd för distribution i hela världen.
Detta program är till som stöd för alla yrkesmän och studenter som sysslar med luftkonditioneringaroch som kan egenskaperna hos ”den luft som vi behandlar”.

Funktioner

  • Hitta alla egenskaper hos de flesta luftkonditioneringar genom att endast ange två förhållanden (t.ex. torr temperatur, våt temperatur, daggpunkt, relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet, entalpi, densitet, specifik volym och tryck)
  • Indikera psykometrisk data genom att hålla över diagrammet
  • Visa plottade punkter på grafen och zooma in på tillhörande del på skärmen
  • Välj föredragen vy (Psychrometrics eller Mollier)
  • Ställ in föredragna enheter på SI eller Imperial
  • Visa och dölj linjeuppsättningar
  • Utför flera åtgärder genom att arbeta med "punkter" som: anslutningspunkter, volymer för blandningsluft, lägga till värme-kyl-kapacitet, luftfuktighet genom vatten eller ånga, kyla till mättnad, avfukta,....
  • Spara, öppna och skriv ut dina projekt
Daikin Psychrometrics Diagram Viewer - Funktioner

Support?

  • Programmet inkluderar en manual på 37 sidor som finns i avsnittet Om
  • Utöver detta finns en snabbstartsvideo till vänster